REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ KSIĘŻNICZKĘ ZE SWIECACYMI WŁOSAMI” NA PORTALU FACEBOOK
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

1.Organizator: Firma ARTYK Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 3A, 91-342 Łódź, Polska
KRS: 0000060881  NIP 947-18-77-807
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy Spółki  -  3 766 560 PLN w całości wpłacony, właściciel sklepu www.kupzabawke.pl

2.Uczestnik:
a) osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
b) spełniająca warunki wzięcia udziału w konkursie (określone w punkcie 3.)
c) w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy ARTYK Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin

3.Warunki uczestnictwa
a) uczestnik konkursu musi by ć osoba pełnoletnią zamieszkałą na terenie RP
b) aby wziąć udział w konkursie musi udzielić musi zamieścić w komentarzu zdjęcie pracy plastycznej ilustrujące hasło: Super jest być dziewczynką

c) uczestnik jest zobowiązany do umieszczenia zdjęcia w formie komentarza pod wpisem organizatora informującym o konkursie w terminie wskazanym przez organizatora

d) autor komentarza musi być opiekunem prawnym dziecka uwiecznionego na fotografii.

4. Przebieg konkursu:
a) 11.12.2017- Ogłoszenie konkursu na stronie fanpage’a Natalia Collection
b) 11.12.2017- 15.12.2017r. do godz. 12:00 – termin zamieszczania pod wpisem konkursowym komentarzy biorących udział w zabawie
c) 15.12.17 g. 12:00 – zakończenie konkursu
d) 18.12.2017r. - ogłoszenie zwycięzcy oraz kontakt ze zwycięzcą za pośrednictwem wiadomości w portalu facebook
e) 18-27.12.2017r. - czas, w jakim organizator oczekuje potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody przez zwycięzcę wraz z podaniem przez niego adresu do wysyłki
- Nagroda zostanie nadana kurierem w przeciągu 10 dni od otrzymania adresu Zwycięzcy

5. Nagroda
a) Nagrodę rzeczową stanowi interaktywna lalka KSIĘZYCZNICZKA ZE ŚWIECACYMI WŁOSAMI


b) Nagroda nie może ulec zmianie
c) Zwycięzcy nie przysługuje możliwość przyjęcia kwoty będącej równowartością nagrody oraz zamiany nagrody na inną
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego użytkowania nagrody
e) Nagroda podlega 24 miesięcznej gwarancji i jest przeznaczona dla dzieci powyżej 3 r.ż.
f) Ewentualne reklamacje, uszkodzenia, czy wady zabawki będą rozstrzygane indywidualnie

6. Zwycięzca
a)osoba biorąca udział w konkursie i spełniająca wymogi zawarte w regulaminie
b) osoba, której komentarz został uznany przez administratorów strony za najciekawszy
c) osoba, która w przeciągu 7 dni od zakończenia konkursu odpowie twierdząco na zapytanie dotyczące chęci odebrania nagrody wraz z adresem do wysyłki

Z poważaniem:

Artyk Sp. z o.o.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ CHOREGO PSIAKA Z AKCESORIAMI E-EDU” NA PORTALU FACEBOOK
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

1.Organizator: Firma ARTYK Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 3A, 91-342 Łódź, Polska
KRS: 0000060881  NIP 947-18-77-807
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy Spółki  -  3 766 560 PLN w całości wpłacony, właściciel sklepu www.kupzabawke.pl

2.Uczestnik:
a) osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
b) spełniająca warunki wzięcia udziału w konkursie (określone w punkcie 3.)
c) w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy ARTYK Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin

3.Warunki uczestnictwa
a) uczestnik konkursu musi by ć osoba pełnoletnią zamieszkałą na terenie RP
b) aby wziąć udział w konkursie musi umieścić w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie pracy plastycznej , które ilustruje hasło: „Jestem czułym opiekunek”
c) uczestnik jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w formie komentarza pod wpisem organizatora informującym o konkursie w terminie wskazanym przez organizatora

4. Przebieg konkursu:
a) 11.12.2017- Ogłoszenie konkursu na stronie fanpage’a E-edu
b) 11.12.2017- 15.12.2017r. do godz. 12:00 – termin zamieszczania pod wpisem konkursowym komentarzy biorących udział w zabawie
c) 15.12.17 g. 9:00 – zakończenie konkursu
d) 18.12.2017r. - ogłoszenie wyłonienia zwycięzcy oraz kontakt ze zwycięzcą za pośrednictwem wiadomości w portalu facebook
e) 18-24.12.2017r. - czas, w jakim organizator oczekuje potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody przez zwycięzcę wraz z podaniem przez niego adresu do wysyłki
- Nagroda zostanie nadana kurierem w przeciągu 10 dni od otrzymania adresu Zwycięzcy

5. Nagroda
a) Nagrodę rzeczową stanowi zabawka chory psiak z akcesoriami o wartości 113,95
http://kupzabawke.pl/zabawki-dzwiekowe/429-chory-psiak-e-edu.html?search_query=chory+psiak&results=1


b) Nagroda nie może ulec zmianie
c) Zwycięzcy nie przysługuje możliwość przyjęcia kwoty będącej równowartością nagrody oraz zamiany nagrody na inną
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego użytkowania nagrody
e) Nagroda podlega 24 miesięcznej gwarancji i jest przeznaczona dla dzieci powyżej 3 r.ż.
f) Ewentualne reklamacje, uszkodzenia, czy wady zabawki będą rozstrzygane indywidualnie

6. Zwycięzca
a)osoba biorąca udział w konkursie i spełniająca wymogi zawarte w regulaminie
b) osoba, której komentarz został uznany przez administratorów strony za najciekawszy
c) osoba, która w przeciągu 7 dni od zakończenia konkursu odpowie twierdząco na zapytanie dotyczące chęci odebrania nagrody wraz z adresem do wysyłki

Z poważaniem:

Artyk Sp. z o.o.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ GRĘ MAŁY LEKARZ/STRAŻAK/POLICJANT” NA PORTALU FACEBOOK
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

1.Organizator: Firma ARTYK Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 3A, 91-342 Łódź, Polska
KRS: 0000060881  NIP 947-18-77-807
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy Spółki  -  3 766 560 PLN w całości wpłacony, właściciel sklepu www.kupzabawke.pl

2.Uczestnik:
a) osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
b) spełniająca warunki wzięcia udziału w konkursie (określone w punkcie 3.)
c) w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy ARTYK Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin

3.Warunki uczestnictwa
a) uczestnik konkursu musi by ć osoba pełnoletnią zamieszkałą na terenie RP
b) aby wziąć udział w konkursie musi umieścić w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie pracy plastycznej , które ilustruje hasło: „Kiedy dorosnę, będę…”
c) uczestnik jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w formie komentarza pod wpisem organizatora informującym o konkursie w terminie wskazanym przez organizatora

4. Przebieg konkursu:
a) 04.12.2017- Ogłoszenie konkursu na stronie fanpage’a E-edu
b) 04.12.2017- 08.12.2017r. do godz. 12:00 – termin zamieszczania pod wpisem konkursowym komentarzy biorących udział w zabawie
c) 08.12.17 g. 9:00 – zakończenie konkursu
d) 11.12.2017r. - ogłoszenie wyłonienia zwycięzcy oraz kontakt ze zwycięzcą za pośrednictwem wiadomości w portalu facebook
e) 11-18.12.2017r. - czas, w jakim organizator oczekuje potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody przez zwycięzcę wraz z podaniem przez niego adresu do wysyłki
- Nagroda zostanie nadana kurierem w przeciągu 10 dni od otrzymania adresu Zwycięzcy

5. Nagroda
a) Nagrodę rzeczową stanowi gra Mały Lekarz/ Policjant /Strażak (1 z 3 do wyboru) o wartości 29,99

http://kupzabawke.pl/puzzle-piankowe-i-gry/362-gra-planszowa-maly-lekarz.html?search_query=maly+lekarz&results=2

http://kupzabawke.pl/puzzle-piankowe-i-gry/360-gra-planszowa-maly-strazak.html?search_query=maly+strazak&results=1

http://kupzabawke.pl/puzzle-piankowe-i-gry/361-gra-planszowa-maly-policjant.html?search_query=maly+policjant&results=1


b) Nagroda nie może ulec zmianie
c) Zwycięzcy nie przysługuje możliwość przyjęcia kwoty będącej równowartością nagrody oraz zamiany nagrody na inną
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego użytkowania nagrody
e) Nagroda podlega 24 miesięcznej gwarancji i jest przeznaczona dla dzieci powyżej 3 r.ż.
f) Ewentualne reklamacje, uszkodzenia, czy wady zabawki będą rozstrzygane indywidualnie

6. Zwycięzca
a)osoba biorąca udział w konkursie i spełniająca wymogi zawarte w regulaminie
b) osoba, której komentarz został uznany przez administratorów strony za najciekawszy
c) osoba, która w przeciągu 7 dni od zakończenia konkursu odpowie twierdząco na zapytanie dotyczące chęci odebrania nagrody wraz z adresem do wysyłki

Z poważaniem:

Artyk Sp. z o.o.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ PRZENOŚNĄ TOALETKĘ NATALIA ” NA PORTALU FACEBOOK
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

1.Organizator: Firma ARTYK Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 3A, 91-342 Łódź, Polska
KRS: 0000060881  NIP 947-18-77-807
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy Spółki  -  3 766 560 PLN w całości wpłacony, właściciel sklepu www.kupzabawke.pl

2.Uczestnik:
a) osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
b) spełniająca warunki wzięcia udziału w konkursie (określone w punkcie 3.)
c) w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy ARTYK Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin

3.Warunki uczestnictwa
a) uczestnik konkursu musi by ć osoba pełnoletnią zamieszkałą na terenie RP
b) aby wziąć udział w konkursie musi dodac w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie dziecka ilustrujące hasło „Mała damą być”
c) uczestnik jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w formie komentarza pod wpisem organizatora informującym o konkursie w terminie wskazanym przez organizatora

4. Przebieg konkursu:
a) 4.12.2017- Ogłoszenie konkursu na stronie fanpage’a @Natalia Collection
b) 4.12.2017- 8.12.2017r. do godz. 12:00 – termin zamieszczania pod wpisem konkursowym komentarzy biorących udział w zabawie
c) 08.12.17 g. 9:00 – zakończenie konkursu
d) 11.12.2017r. - ogłoszenie wyłonienia zwycięzcy oraz kontakt ze zwycięzcą za pośrednictwem wiadomości w portalu facebook
e) 11-18.12.2017r. - czas, w jakim organizator oczekuje potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody przez zwycięzcę wraz z podaniem przez niego adresu do wysyłki
- Nagroda zostanie nadana kurierem w przeciągu 10 dni od otrzymania adresu Zwycięzcy

5. Nagroda
a) Nagrodę rzeczową stanowi toaletka w walizce Natalia
http://artyk.pl/toaletka-w-walizce-z-akcesoriami-66257-108936


b) Nagroda nie może ulec zmianie
c) Zwycięzcy nie przysługuje możliwość przyjęcia kwoty będącej równowartością nagrody oraz zamiany nagrody na inną
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego użytkowania nagrody
e) Nagroda podlega 24 miesięcznej gwarancji i jest przeznaczona dla dzieci powyżej 3 r.ż.
f) Ewentualne reklamacje, uszkodzenia, czy wady zabawki będą rozstrzygane indywidualnie

6. Zwycięzca
a)osoba biorąca udział w konkursie i spełniająca wymogi zawarte w regulaminie
b) osoba, której komentarz został uznany przez administratorów strony za najciekawszy
c) osoba, która w przeciągu 7 dni od zakończenia konkursu odpowie twierdząco na zapytanie dotyczące chęci odebrania nagrody wraz z adresem do wysyłki

Z poważaniem:

Artyk Sp. z o.o.