REGULAMIN KONKURSU „Małpeczki w dżungli”  NA PORTALU FACEBOOK
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i udostepnieniem firmie Artyk Sp. z. o.o. praw autorskich tyczących się dzieła będącego  tematem niniejszego konkursu

1.Organizator: Firma ARTYK Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 3A, 91-342 Łódź, Polska
KRS: 0000060881  NIP 947-18-77-807
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy Spółki  -  3 766 560 PLN w całości wpłacony, właściciel sklepu www.kupzabawke.pl

2.Uczestnik:
a) osoba pełnoletnia mieszkająca na terenie Polski, która posiada aktywne konto na portalu Facebook i jest fanem profilu @E-edu na portalu fb: https://www.facebook.com/E.EduPL/?ref=bookmarks
b) osoba, która spełnia warunki konkursu określone w punkcie 3.
c) w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy ARTYK Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin

3.Warunki uczestnictwa
a) Dodanie komentarza w odpowiedzi na pytanie konkursowe POD POSTEM KONKURSOWYM. Pytanie brzmi: „Jakim najdziwniejszym pomysłem, wyczynem zaskoczyło Was Wasze dziecko? ;)”

b) Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
b) konkurs skierowany jest do fanów marki „E-Edu” na fb, dostępnej pod adresem:
https://www.facebook.com/E.EduPL/?ref=bookmarks

c) przestrzeganie terminów i dat uwzględnionych w punkcie 4 niniejszego regulaminu
 - konkurs trwa od 3 lipca 2017 roku do 7 lipca 2017 roku do godziny 00:00
-  Do 7 czerwca do godz. 23:59 należy dodać pod postem konkursowym komentarz będący słowną odpowiedzią na pytanie konkursowe „Jak przekonać dziecko do zdrowego jedzenia?”
- będzie nam miło, jak poinformujesz znajomych o udziale w zabawie.
Jury wybierze  3 najfajniejsze, jego zdaniem odpowiedzi, a zwycięzca otrzyma egzemplarz gry planszowej „Małpeczki w dżungli” http://kupzabawke.pl/puzzle-piankowe-i-gry/168-malpeczki-w-dzungli-gra-planszowa.html?search_query=malpeczki&results=1  
d) W przypadku nadesłania większej ilości komentarzy organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia konkursowego.
f) Osoba dodająca komentarz biorąc udział w konkursie potwierdza, że jest  jej autorem, a  poprzez jej wysłanie deklaruje jednocześnie, że jego udostępnieniem nie narusza praw i roszczeń osób trzecich oraz akceptuje regulamin.
g) Nadesłanie zdjęcia/skanu pracy jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora i opiekuna prawnego dziecka zgody na jej udostępnienie  na profilu @E-du https://www.facebook.com/E.EduPL/?ref=bookmarks  w ramach działań promocyjnych marki.
g) Udostępnienie komentarza organizatorowi jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
f) Przestrzeganie przez uczestników wytycznych uwzględnionych w opisie przebiegu konkursu z punktu 4.

4. Przebieg konkursu:
a) 03.07.2017 -
Ogłoszenie i start konkursu na stronie fanpage’a E-edu  wraz z ogólnymi zasadami:
b) 03.07.2017 – 07.07.17 – termin zamieszczania pod wpisem konkursowym komentarzy osób lubiących profil E-edu potwierdzający chęć uczestnictwa w zabawie i wysyłanie prac zgłoszonych do konkursu, spełniających warunki z punktu 3. podpunkt d).
c) 07.07.2017 – ostateczny termin nadsyłania prac do konkursu
d) 10.07.2017 – wybranie spośród zgłoszonych prac jednej zwycięskiej
e) 10.07.2017  - zamieszczenie informacji na stronie E-edu na portalu fb oraz nawiązanie kontaktu ze zwycięzcą poprzez prywatną wiadomość na portalu Facebook.

e) 03.07- 10.07.2017r. - czas, w jakim organizator oczekuje potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody przez zwycięzcę wraz z podaniem przez niego adresu do wysyłki
- Nagroda zostanie nadana kurierem w przeciągu 10 dni roboczych od otrzymania adresu Zwycięzcy
- Koszt dostarczenia paczki ponosi organizator konkursu

5. Nagroda
a) Nagrodę stanowią 3 egzemplarze gry planszowej „Małpeczki w dżungli”  http://kupzabawke.pl/puzzle-piankowe-i-gry/168-malpeczki-w-dzungli-gra-planszowa.html?search_query=malpeczki&results=1

 b)Nagroda nie może ulec zmianie
c) Zwycięzcy nie przysługuje możliwość przyjęcia kwoty będącej równowartością nagrody oraz zamiany nagrody na inną
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego użytkowania nagrody
f) Ewentualne reklamacje, uszkodzenia, czy wady zabawki będą rozstrzygane indywidualnie zgodnie z procedurą reklamacyjną firmy Artyk Sp. z o.o.

6. Zwycięzca
a) osoba biorąca udział w konkursie i spełniająca wymogi zawarte w regulaminie.
b) osoba, której nadesłany komentarz spełnia wymogi regulaminu i został wybrany przez dział marketingu firmy Artyk Sp. z o.o.
c)  osoba, która w przeciągu 7 dni od zakończenia konkursu odpowie twierdząco na zapytanie dotyczące chęci odebrania nagrody i poda adres do wysyłki nagrody.

Z poważaniem:

Artyk Sp. z o.o.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KONKURSU „Wiem, że zdrowo jem”  NA PORTALU FACEBOOK
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i udostepnieniem firmie Artyk Sp. z. o.o. praw autorskich tyczących się dzieła będącego  tematem niniejszego konkursu

1.Organizator: Firma ARTYK Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 3A, 91-342 Łódź, Polska
KRS: 0000060881  NIP 947-18-77-807
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy Spółki  -  3 766 560 PLN w całości wpłacony, właściciel sklepu www.kupzabawke.pl

2.Uczestnik:
a) osoba pełnoletnia mieszkająca na terenie Polski, która posiada aktywne konto na portalu Facebook i jest fanem profilu @E-edu na portalu fb: https://www.facebook.com/E.EduPL/?ref=bookmarks
b) osoba, która spełnia warunki konkursu określone w punkcie 3.
c) w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy ARTYK Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin

3.Warunki uczestnictwa
a) Dodanie komentarza w odpowiedzi na pytanie konkursowe POD POSTEM KONKURSOWYM. Pytanie brzmi: „Jak przekonać dziecko do zdrowego jedzenia?”
b) Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
b) konkurs skierowany jest do fanów marki „E-Edu” na fb, dostępnej pod adresem:
https://www.facebook.com/E.EduPL/?ref=bookmarks

c) przestrzeganie terminów i dat uwzględnionych w punkcie 4 niniejszego regulaminu
 - konkurs trwa od 3 lipca 2017 roku do 7 lipca 2017 roku do godziny 00:00
-  Do 7 czerwca do godz. 23:59 należy dodać pod postem konkursowym komentarz będący słowną odpowiedzią na pytanie konkursowe „Jak przekonać dziecko do zdrowego jedzenia?”
- będzie nam miło, jak poinformujesz znajomych o udziale w zabawie.
Jury wybierze  3 najfajniejsze, jego zdaniem odpowiedzi, a zwycięzca otrzyma egzemplarz gry planszowej „Wiem, że zdrowo jem”  http://kupzabawke.pl/puzzle-piankowe-i-gry/309-gra-edukacyjna-wiem-ze-zdrowo-jem.html?search_query=wiem%2C+ze&results=1
d) W przypadku nadesłania większej ilości komentarzy organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia konkursowego.
f) Osoba dodająca komentarz biorąc udział w konkursie potwierdza, że jest  jej autorem, a  poprzez jej wysłanie deklaruje jednocześnie, że jego udostępnieniem nie narusza praw i roszczeń osób trzecich oraz akceptuje regulamin.
g) Nadesłanie zdjęcia/skanu pracy jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora i opiekuna prawnego dziecka zgody na jej udostępnienie  na profilu @E-du https://www.facebook.com/E.EduPL/?ref=bookmarks  w ramach działań promocyjnych marki.
g) Udostępnienie skanu/zdjęcia pracy organizatorowi jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
f) Przestrzeganie przez uczestników wytycznych uwzględnionych w opisie przebiegu konkursu z punktu 4.

4. Przebieg konkursu:
a)03.07.2017 - Ogłoszenie i start konkursu na stronie fanpage’a E-edu  wraz z ogólnymi zasadami:
b) 03.07.2017 – 07.07.17 – termin zamieszczania pod wpisem konkursowym komentarzy osób lubiących profil E-edu potwierdzający chęć uczestnictwa w zabawie i wysyłanie prac zgłoszonych do konkursu, spełniających warunki z punktu 3. podpunkt d).
c 07.07.2017 – ostateczny termin nadsyłania prac do konkursu
d( 10.07.2017 – wybranie spośród zgłoszonych prac jednej zwycięskiej
e) 10.07.2017  - zamieszczenie informacji na stronie E-edu na portalu fb oraz nawiązanie kontaktu ze zwycięzcą poprzez prywatną wiadomość na portalu Facebook.

e) 03.07- 10.07.2017r. - czas, w jakim organizator oczekuje potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody przez zwycięzcę wraz z podaniem przez niego adresu do wysyłki
- Nagroda zostanie nadana kurierem w przeciągu 10 dni roboczych od otrzymania adresu Zwycięzcy
- Koszt dostarczenia paczki ponosi organizator konkursu

5. Nagroda
a) Nagrodę stanowią 3 egzemplarze gry planszowej „ Wiem, że zdrowo jem” http://kupzabawke.pl/puzzle-piankowe-i-gry/309-gra-edukacyjna-wiem-ze-zdrowo-jem.html?search_query=wiem%2C+ze&results=1

 b)Nagroda nie może ulec zmianie
c) Zwycięzcy nie przysługuje możliwość przyjęcia kwoty będącej równowartością nagrody oraz zamiany nagrody na inną
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego użytkowania nagrody
f) Ewentualne reklamacje, uszkodzenia, czy wady zabawki będą rozstrzygane indywidualnie zgodnie z procedurą reklamacyjną firmy Artyk Sp. z o.o.

6. Zwycięzca
a) osoba biorąca udział w konkursie i spełniająca wymogi zawarte w regulaminie.
b) osoba, której nadesłany komentarz spełnia wymogi regulaminu i został wybrany przez dział marketingu firmy Artyk Sp. z o.o.
c)  osoba, która w przeciągu 7 dni od zakończenia konkursu odpowie twierdząco na zapytanie dotyczące chęci odebrania nagrody i poda adres do wysyłki nagrody.

Z poważaniem:

Artyk Sp. z o.o.